У петак, 14. октобра у Библиотеци "Бранко Радичевић" одржан је стручни скуп библиотекара Општине Житиште. Семинар је осми пут организовала Библиотека "Бранко Радичевић" у сарадњи са Матичним одељењем  ГНБ "Жарко Зрењанин". Пошто су овом  скупу  већ четврти пут присуствовали и библиотекари  из општинских Библиотека из Новог Бечеја, Нове Црње и Сечња договорено је да се од следеће године одржавају Сусрети библиотекара Средњег Баната, који  би имали и радни и свечани део. Сусрети би се одржавали у Библиотеци "Бранко Радичевић" из Житишта. Овогодишњи скуп је имао тему ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАВИЧАЈНИХ ЗБИРКИ У ОПШТИНСКИМ БИБЛИОТЕКАМА СРЕДЊЕГ БАНАТА. Уводна излагањ су имале Душица Мандић, руководилац Матичног одељења ГНБ "Жарко Зрењанин" и Весна Ћук, директорка Библиотеке "Бранко Радичевић".  Истакнуто је да су звичајне збирке саставни део општинских библиотека, и  њихов основни и трајни задатак је прикупљање, обрада, чување и популарисање штампане библиотечка грађе и других носилаца информација са територије завичаја.  Констатовано је да све Библиотеке прикупљају завичајну грађу, обрађују је по библиотечким стандардима, али и  све имају исти проблем: СМЕШТАЈ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ. Закон о библиотечко-информационој делатности прецизира да завичајне збирке морају бити одвојене од осталог фонда, значи да имају посебне просторије за смештај и коришћење завичајне грађе, а већина општинских Библиотека нема довољно просторија за рад са корисницима, смештај књижних  фондова и стручни рад. Закључено је да се и током следеће године настави са радом на формирању завичајних збирки, јер су оне чувари завичајног, а самим тим и националног блага и то обавезује Библиотеке и библиотечке раднике да квалитетно, континуирано и стручно негују и развијају завичајне збирке.