Најновије вести

ИСТОРИЈАТ

Народна библиотека и читаоница „Бранко Радичевић“ са седиштем у Житишту основана је решењем Народног одбора општине Житиште број 05-3517/62 од 11. маја 1962. године са основном делатношћу-издавање књига на читање са циљем да обједини рад сеоских библиотека и читаоница и да развија библиотечку делатност у Општини.
 
Данас у свих 12 насељених места општине Житиште Библиотека „Бранко Радичевић“ има своје огранке. Рад огранака је константно праћен просторним и новчаним тешкоћама, непрекидним премештањем из објекта у објекат. Али, за већину сеоских библиотека може се рећи да су избориле место главног носиоца културе у својој средини. Проблем смештаја и радника огранака решени су за сада у следећим местима: Банатско Вишњићево, Банатско Карађорђево, Торак, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Равни Тополовац, Хетин и Честерег. Остали огранци Банатски Двор, Међа и Торда су интегрисани са школским библиотекама.

У библиотеци се налазе књиге на српском, мађарском и румунском језику. Библиотека посебну пажњу посвећује раду са децом, како предшколског тако и школског узраста. Реализује се неколико програма везано за читање и писање, намењених деци. Овом приликом издвајамо акције „Читалачка значка“, „Песничка штафета“, књижевни конкурс „Банатско перо“, Литерарни конкурс, сусрети са дечијим писцима, пригодне изложбе. Библиотеку и њене огранке посетили су књижевници за децу Радивој Шајтинац, Раша Попов, Дивна Вуксановић, Слободан Станишић, Градимир Стојковић, Павле Јанковић-Шоле, Душко Трифуновић и други.

Изложбе књига, обележавање значајног датума из књижевности, културе и историје су редовне активности које окупе велики број посетилаца. Иако ради у неадекватном и у скученом простору, Библиотека приређује и изложбе слика, фотографија, икона.

Библиотека је регистрована за издавачку делатност и до сада је објавила 160 наслова. кроз реализацију својих програма остварила је успешну сарадњу са ГНБ „Жарко Зрењанин“, Библиотеком „Ђура Јакшић“ Српска Црња и Библиотеком „Јован Дучић“ из Сечња, са основним школама општине Житиште, ПУ „Десанка Максимовић“, Месним заједницама, издавачким кућама.
 
Обједињавањем стручног рада и података, а и културно-образовних активности по огранцима, Библиотека је постала носилац јединственог система библиотечке делатности у општини и учесник интеграционог процеса у регионалном систему библиотекарства Средњег Баната.

Подаци о радном времену органа јавне власти: